Kontakt

Speciální měřicí systémy

Shaftscan
HOMMEL-ETAMIC shaftscan je novou generací systému na měření klikových a vačkových hřídelí. Vyznačuje se svou rychlostí a flexibilitou a díky velkému rozlišení disponuje výjimečnou přesností. Vedení osy R se pohybuje na vzduchovém ložisku z důvodu nízkého opotřebení. Díky ložisku bez tření a zpětného pnutí neovlivňují výsledek měření žádné mechanické síly. Proto nevykazuje téměř žádné chyby v měření, které by bylo třeba kompenzovat.
Visionline
HOMMEL-ETAMIC Optisens je optický bezkontaktní systém pro povrchovou kontrolu vaček, ložisek a ventilů ve výrobním procesu. Lze zachytit defekty s minimálním rozměrem už od 0,1 mm. Digitální zobrazení s velkým rozlišením ukazuje celý obvod měřené části. Obraz je zpracován automaticky.
Visionline IPS B100/B10/B5
Rychlý senzor pro automatickou kontrolu kvality povrchů vnitřních válců vhodný do kontrolních linek. Panoramatická kamera s vlastním osvětlením a kontinuálním skenovacím režimem je patentované řešení HOMMEL-ETAMIC.
Waveline Incometer
Rychlý, spolehlivý a velmi přesný systém měření pro analytické zkoumání tvaru válců. Konfigurace vhodná pro úlohy ve vývoji motorových bloků.
P-Incometer
Rychlá, spolehlivá a přesná generace systémů, které měří tvar válců, zkonstruovaný pro provoz ve výrobních linkách.
Incowin
Software pro ovládání a vyhodnocování pro měřicí systémy Incometer vychází ze systému Windows.
Waveline Toposcan O150/O210
Topometer umožňuje rychlou a přesnou kontrolu povrchů válců ve výrobním prostředí. Vizuální kontrola povrchu a kontrola jakosti povrchů jsou spojeny v jedno měření kompaktní sondou.
Waveline Wavemove
HOMMEL-ETAMIC Wavemove je plně automatizovaný systém na měření drsnosti povrchů a profilů v dílenském prostředí s CNC pohyby. Měřicí stanice nabízí řešení uzpůsobené individuálním potřebám měřicích úloh pro širokou řadu aplikací. Díky automatizaci tohoto postupu jsou zaručeny přesné výsledky měření s nízkými náklady.
Opticline CA
Měřicí systémy Automatic Opticline jsou zkonstruovány pro použití v automatizovaných výrobních linkách Do automatického výrobního procesu sou integrovány pomocí programovatelných hardwarových a softwarových rozhraní. Pro zdárný provoz se používají speciální softwarové funkce pro automatizaci i volitelný software pro kompenzaci nástrojů.
Movoline ES 124/ES 400/ES 600
Používá se spolu s měřicími hlavicemi Movomatic a poskytuje výstupní informace stroje pro nastavení řídícího systému měření. Tato jednotka je uzavřena v pevném hliníkovém pouzdru a lze ji ovládat pomocí odděleného čelního panelu.
Movomatic CR 60/CR 100/CR 257N
Měřicí systémy CR60, CR100 a CRN257N jsou konstruovány pro ovládání rozměrů při broušení externích průměrů s hladkým či přerušovaným povrchem. Měřicí hlavice mohou být vyrobeny včetně trysky pro chladící kapalinu z obráběcího stroje. To zajišťuje, že jsou hlavní součásti měřicího přístroje udržovány na stejné teplotě jako díl měřený během obrábění.
Movoline DM 200/DM 205/DU 200/DP 200
Automatické měřicí systémy MOVOMATIC DM200, DM205 a DU200 pro široký rozsah vnějších průměrů s hladkými nebo přerušovanými povrchy. Jejich vysokou měřicí schopnost a kompaktní rozměry lze snadno integrovat do provozní linky (in-process) nebo mohou být používány pro výstupní kontrolu kvality (post-process). Tato robustní a spolehlivá měřidla s vysokou opakovatelností měření garantují uživateli zlepšení kvality jeho výrobků omezením rozměrových výkyvů a zvýšení ziskovosti díky zkrácení produkčních časů.
Movomatic Movotelit
Movotelit je vysoce přesný systém na měření délky, který je dodáván kompletní s kombinovaným analogovým a digitálním displejem. Jednotka má robustní design a je snadno ovladatelná, což je ideální pro použití v měřicích laboratořích i v dílenském prostředí. Hlavní oblast využití zahrnuje všechny ploché či válcovité díly s velkou potřebou přesnosti, jako například rovnoběžné či válcové kalibry, kuličky, válečky a jehly. Tento systém lze rovněž použít jako referenční měřidlo.
Movomatic TIM 20/TMP 91/C25
TMP91 axiálně umístěné měřidlo. Pro hladké nebo přerušované povrchy.
Formline CFM
Formline CFM je novou generací systému na měření klikových a vačkových hřídelí. Vyznačuje se svou rychlostí a flexibilitou a díky velkému rozlišení disponuje výjimečnou přesností. Vedení osy R se pohybuje na vzduchovém ložisku z důvodu nízkého opotřebení. Díky ložisku bez tření a zpětného pnutí neovlivňují výsledek měření žádné mechanické síly. Proto nevykazuje téměř žádné chyby v měření, které by bylo třeba kompenzovat.