Kontakt

Přehled služeb

Kalibrace

Významnou součástí provozu měřicího zařízení je pravidelné ověřování jeho metrologických vlastností.

Údržba

Pravidelnou údržbou se předchází nákladným opravám.

Servis

Rychlost a dostupnost servisu významně ovlivňuje časy prostojů měřicího zařízení při jeho poruše.

Měřící aplikace a Poradenství

Odborné poradenství před nákupem zařízení může optimalizovat technickou konfiguraci přístroje a příslušenství jak z hlediska technického tak i cenového. Naši specialisté připraví a změří součásti na základě vašich podkladů.