Kontakt

Kalibrační laboratoř

Osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018.

Osvědčení je vydáno 23.1.2024 pro kalibrační laboratoř Teplice č. 2421.

Aktuální odkaz na stránkách Českého institutu pro akreditaci: https://www.cai.cz/?subjekt=2421-hommel-cs-s-r-o

Kalibrace měřidel v oboru délka a rovinný úhel!