Kontakt

Měření úchylek polohy a tvaru

Formline F435
Automatický systém na měření tvaru a polohy Formline F435 je vhodný pro provoz CNC s plně automatickým vyrovnáním obrobků. Tento systém zajišťuje minimální dobu měřicího cyklu a maximální komfort pro obsluhu. Výška motorizované vertikální (Z) osy je 350 mm, volitelně 550 mm pro určité aplikace. Otočný stůl o průměru 250 mm má vzduchové ložisko a nosnost 40 kg. V rámci opce je možné dokoupit měření drsnosti (pouze v ose Z), které vyžaduje uložení desky do stolu se vzduchovým tlumením.
Roundscan 500
Disponuje novým systémem sond vyvinutým pro kombinované měření kruhovitosti a drsnosti povrchu a novým systémem vyrovnání součásti. Software Turbo Form umožňuje vyhodnocení a grafické zobrazení měřených parametrů. Roundscan je k dispozici v různých verzích, od kompaktního stolního provedení po kompletní měřicí stanici s motorickým, vertikálně nastavitelným pracovním stolem.
SoftwareTurbo Form
Vyhodnocovací software pro použití ve všech přístrojích na měření kruhovitosti.
Turbo Form Opce
Opce pro vyhodnocování tvaru brzdových kotoučů.
Formline Roundscan R535/555/590
Automatický systém na měření tvaru a polohy Formline F435 je vhodný pro provoz CNC s plně automatickým vyrovnáním obrobků. Tento systém zajišťuje minimální dobu měřicího cyklu a maximální komfort pro obsluhu. Výška motorizované vertikální (Z) osy je 350 mm, volitelně 550 mm pro určité aplikace. Otočný stůl o průměru 250 mm má vzduchové ložisko a nosnost 40 kg. V rámci opce je možné dokoupit měření drsnosti (pouze v ose Z), které vyžaduje uložení desky do stolu se vzduchovým tlumením.