Seznam zpráv

Jenoptik vybavil Český metrologický institut přístrojem na měření drsnosti a kontury

Jenoptik udržuje mnoho let silné metrologické partnerství s Českým metrologickým institutem (ČMI), především v oblasti kalibrace metrologických etalonů, takzvané primární metrologické etalonáže.  ČMI používal mnoho let dva přístroje Jenoptik Waveline T8000R. Na jaře roku 2019 ČMI objednalo další přístroj z důvodů zkvalitnění stability měřicího procesu také.

Přístroje řady Waveline W900 byly představeny v r. 2019, současně s modelem Waveline W800, které nahradily předchozím modely Waveline T8000. Podle provedení se dodávají přístroje pro měření drsnosti nebo kontury nebo obě varianty. Podstatné znaky přístroje jsou šestkrát vyšší rychlost jednotlivých os a 30% snížení vlastního šumu, které dostaly nový přístroj na špičku přesnosti a výkonnosti v oboru. Spojení jednoduchého ovládáním přístroje s rychlou výměnou komponentů přinesly do světa měření mohutný a efektivní nástroj.

V létě byl přístroj Waveline W900 Nanoscan předveden a předán ve Villingen-Schweninngenu, Německo zaměstnanci ČMI panem Ing.Ivanem Moltašem, ředitelem HOMMEL CS s.r.o., Teplice, kam oba přicestovali z tohoto důvodu. Měřicí přístroj prošel všemi testy s úspěchem a byl schválen pro dodávku do ČMI do České republiky.

Pan Ing. Jiří Borovský, vedoucí Oddělení tvrdosti a drsnosti ČMI byl viditelně příjemně potěšen z nového přístroje W900:

„V červnu letošního roku jsme obdrželi laboratorní přístroj na měření drsnosti a povrchu od firmy JENOPTIK řady W900 se snímačem NANOSCAN a dvěma snímacími ramínky WCN1T WCN2T, včetně granitové desky a laboratorního stolu.

Aktuálně jsme se ještě více zaměřili na měření vlastností drsnosti povrchu, které je naší prioritou.

Co se týká technických zlepšení pro obsluhu přístroje, jedná se zejména o ovládání pomocí joysticku které urychluje přípravu měření a pohyb snímače na měřeném povrchu. Dále se jedná o jednodušší a přehlednější možnost kontroly naměřených hodnot jednotlivého měření před jeho uložením do konečných výsledků. Výměna ramínek je velmi pohodlná a jejich upínaní pomocí magnetu omezuje možnost jejich poškození při měření. Pro naši laboratoř je velmi důležitá možnost použití při měření původních snímačů TKL 100, s kterými již máme bohaté zkušenosti a již dnes lze konstatovat, že nový přístroj předčil naše očekávání. Jedná se o to, že státní etalon ČR se skládá z laboratorního přístroje a snímače. Tato sestava se pak navazuje na jednotku délky pomocí nastavovacích a geometrických etalonů. Předpokládáme nahrazení stávajícího přístroje v sestavě státního etalonu. Pokud můžeme používat etalonový snímač, který je součástí stávající sestavy státního etalonu, bude rychlejší a prokazatelnější zjišťování metrologických vlastností soustavy a jeho opětovného schválení za sestavu státního etalonu.

Předběžně můžeme konstatovat, že přístroj je velmi kvalitní, co se týká obsluhy, ukládání výsledků měření a jejich vyhodnocení a jednoduché výměny snímačů. Metrologické vlastnosti budeme podrobně zkoumat a prokazovat. V praxi to znamená provést velmi mnoho měření za specifických měřicích podmínek jako je rychlost posuvu, mezní vlnová délka, měřená dráha podmínky prostředí atd. Jedná se o dlouhodobý proces na jehož konci je spolehlivá a prokazatelně stabilní metoda ověřování etanů drsnosti. S uvedeným výrobcem zařízením máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti.“

Obr.: 19. června  2019, p.Ing.Jiří Borovský, vedoucí oddělení tvrdosti a drsnosti povrchu ČMI v Praze (nalevo),společně s p.Ing. Ivanem Moltašem, ředitelem HOMMEL CS, zastoupením Jenoptik Industrial Metrology při příležitosti přejímky přístroje ve Villingen-Schwenningenu.

O Jenoptiku a Light & Production divizi

Jenoptik je globálně aktivní technologická skupina. Optické technologie jsou základem našeho zájmu: většina produktů a servisů používá fotonická řešení. Naše klíčové trhy zahrnují polovodičová zařízení, lékařské technologie, automotive a mechanické inženýrství, doprava, letectví a bezpečnostní a obranné technologie. Jenoptik má asi 4,000 zaměstnanců po celém světě.