Seznam zpráv

Akreditovaná kalibrace přístrojů

Osvědčení je vydáno 23.1.2024 pro kalibrační laboratoř Teplice č. 2421.

Úspěšně jsme prošli dalším krokem v procesu zlepšování kalibrační služeb. Zavedené systémy naplnily požadavky aktualizované normy, a to včetně zcela nových požadavků týkajících se řízení dat a (validace laboratorního informačního systému) a opatření k zohlednění rizik a příležitostí. Tento krok nás posunul k vyšší kvalitě nabídky, a to hlavně v procesu auditů. Tímto krokem chceme prokázat, že na důvěře vůči zákazníkům nám záleží a současně chceme vybudovat míru respektu našich služeb.

Aktuální odkaz na stránkách Českého institutu pro akreditaci: https://www.cai.cz/?subjekt=2421-hommel-cs-s-r-o

Kalibrace měřidel v oboru délka a rovinný úhel!